24.20.1 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura