15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature